Rykket ut til bilstans: – Dette til obs for øvrige bilister på strekningen