– Sånn som det er nå så har utvalgene bare «praterett»