Det var en stor begivenhet da Justøybroa ble åpnet 23. oktober 1949. Broa ble påbegynt våren 1948, og ble bygget av lokale håndverkere.  Det gikk med store mengder jern, 2.600 sekker sement og til brobjelkene ble det brukt stål og sement fra en tysk ubåthangar i Bergen.

De første planene om en bro som skulle forbinde Justøya med fastlandet, kom allerede i 1935, og broen ble da kalkulert til å koste 150.000 kroner.

Både politikere og folk fra Justøya ville gjerne ha en bro, da den ville forenkle hverdagen og bedre forbindelsen mellom Justøya og fastlandet. Fergen i sundet fraktet både folk, biler og til og med busser, men den var hånddrevet, overfarten tok tid, og det var ingen regulære avgangstider. Folk måtte ringe med en bjelle når de trengte skyss over sundet, og det kunne ta tid før fergemannen var klar.

Andre verdenskrig forsinket broplanene. Tyskerne irriterte seg over ventetiden ved fergeleiet, og bygget derfor en enkel bro, som hadde så lite spenn at en liten motorbåt så vidt kunne passere under. Blindleia ble dermed i realiteten stengt.

Etter krigsslutt i mai 1945, kom det raskt et folkekrav om å fjerne den tyske broa, og det ble gjort i desember 1945. Blindleia ble åpen for allmenn ferdsel, og ferga ble igjen tatt i bruk.

Kalkylen for ny bro lød nå på kr 344. 000 kr. Mens herredstyret var positive, sa vegvesen og fylkesmannen nei på grunn av materialvansker. Men herredstyret, med ordfører og overingeniør i spissen, tok ikke et nei for et nei, og reiste via Arendal til Oslo, og gikk fra statlig kontor til kontor for å få aksept for å bygge bro, og skaffe materialer. Dette ga resultater, og løsningen ble å ta ledige betongbjelker fra tyskernes ubåthangar i Bergen. I mars 1948 var broplanen godkjent, kommunen forskutterte utgiftene og arbeidet ble igangsatt.

Søndag 23. oktober 1949, i strålende høstvær, leide fylkesmann Hjelmtveit, Turid (Tua) Svendsen, 8 år, fra Mæbø på Justøya og Nils Harald Skalle,7 år, fra Skalle, ut på broa, og sammen gikk de frem til silkebåndet og klippet det over. De første bilene kjørte over broa, og siden marsjerte skolebarna fra Justøya i flokk over, før folkemassen ble vinket frem og gikk samlet over broa. Dette var inngangen til en ny tid, skriver Lillesands-Posten.

Justøybroa er i disse dager 73 år. I mellomtiden har trafikkmengden økt; både personbiler, lastebiler og bobiler, og mang en «Fleksnesepisode» har inntruffet midt på broa.

Tiden er kanskje inne for å utvide broa til dagens trafikkbilde, for spørsmålet er vel hvor lenge Justøyfolk vil akseptere at broa ikke er dimensjonert for dagens trafikksituasjon. Kanskje må Justøyfolk og politikere på nytt sette i gang påvirkningsarbeid inn mot samferdselsmyndighetene i Oslo.

Emma Elisabeth Vennesland

Bildet er hentet fra Lillesand By- og Sjøfartsmuseums sider på Agderbilder.no. Her er nærmere 3.000 bilder fra Lillesand digitalisert av Fotogruppen.

Foto: Privat