Til sykehuset for oppfølging etter utforkjøring

foto