Hun ser etter potensielle spioner på asylmottaket

foto