Naboer i Skuggevik vil ha omkamp om utbygging

foto