Ber kommunene om å bosette 35.000 flyktninger i 2022: 95 i Lillesand og 70 i Birkenes

foto