Ber kommunen sørge for nok ledige gravplasser

foto