Rådmannen beklager at viktig vind-dokument ble journalført sent