Vil ta klage til følge - vil likevel tillate fradeling av 100 dekar