Kommunen må kutte millioner når energiutbyttet halveres