Kommunen anser dette som søppel. Det er eieren uenig i

foto