Arbeiderpartiet ønsker å øke skatter og avgifter etter valget