Klager på planendring: Vil ikke avstå beitemark

foto