– Har kommuneledelsen systemer og rutiner som sikrer forsvarlig styring ?