Står i fare for å miste 400.000 bingo-kroner

foto