Øker de kommunale husleiene, men skjermer tre grupper