15 pålegg om tilknytning til offentlig kloakk - koster den enkelte 385.000 kroner

foto