Enstemmig i formannskapsmøtet: Lillesands-Posten får innsyn i saker