LILLESAND 1852: Denne fotografiske kopien av Lauritz Hansens lillesandsprospekt henger i dag hos Lillesand sjømannsforening. Årstallet antyder at Hansen malte det mens han fortsatt bodde i Kristiansand. Bildet er scannet og tydeliggjort av Trond Vatland.

Bilde søker maler

Blant de få avbildningene av Lillesand før fotografene tok over, er det ett som mangler opphavsperson – frem til nå.