Strammer grepet - ber kommunene ta ansvar for å informere om sandfyllinger i sjøen