Markerer betydelig innsats med å dokumentere og formidle fangenes historier