– Mer til forebygging og mindre til reparasjon

foto