Har sendt ut farevarsel: – Unngå unødvendig ferdsel

foto