Trafikkulykker, pipebrann og ordensforstyrrrelser

foto