Overskred prikkgrensen - fratatt førerkortet

foto