Fylkesmannen støtter kommunens hemmelighold i NAV-saken

foto