Mange sier seg villig til å gjøre en personlig innsats: – Må stille opp når det faktisk gjelder

foto