Meteorologen: - Det verste er over. Nå kommer minusgradene

foto