– Vi bor i en historisk by. Vi trenger noe som gjør at det forskjønnes i området.