Fortsatt fulle sykehus - må kutte ned på vikarer

foto