Innbygger etterlyser tiltak for bedre trafikksikkerhet