Ruskjøring, råkjøring, kollisjoner og GPS-trøbbel

foto