Frontkollisjon på fylkesveien - begge førerne til sykehuset