Plassmangel på kirkegårdene - vil vurdere alternative gravsteder

foto