Stiller lekeplasskrav til Fasterdammen-utbygger

foto