Mopedist til sykehus etter trafikkulykke i Lillesand