Beholder turvei - dropper gang- og sykkelvei

foto