Det ble sist tatt prøver fra sjøbunn ved Fossbekk renseanlegg i 2012