– Veldig glad vi rakk det før bonden kastet oss vekk

foto