– Det er ikke noe tegn til ordentlig varme i prognosene

foto