Anbefaler ansettelse av midlertidig fylkesrådmann

foto