Fem flere koronapasienter på sykehuset siste døgnet

foto