Fastleger søker seg bort: frykter legeflukt fra Lillesand

foto