Leserbrev: Parkeringshus – disponering av åpne rom i sentrum

foto