Tilsyn avdekket lovbrudd – dette har blitt gjort

foto