Innfører nasjonale regler for ventekarantene

foto