Fjerner lokale utbyggingsområder i regionplanen og begrenser antall parkeringsplasser

foto