Samarbeider med opposisjonen: Dette gjør de med eiendomsskatten

foto