De blinket, tutet og veivet med armene: – Sjåføren så bare stivt foran seg

foto